Paraplyprosjektet
www.pacs.no finner du informasjon om PACS, RIS og digital røntgen. Send oss gjerne informasjon om ditt prosjekt eller annen informasjon som du mener andre bør ha nytte av

 

Startside

Nye IHE-sider finner du her!

PACS og digital røntgen
IHE
DICOM
Teknologi
Organisasjon og Gevinstrealisering
Temaer til PACS - konferansen
Telemedisin

AG00280_.GIF (4672 bytes)PACS-weben brukes hovedsakelig til konferanser og til diskusjoner. Du finner mer informasjon om PACS på KITH-weben på www.kith.no/pacs


 

Prosjektet skal konkretisere problemstillinger og løsningsstrategier knyttet til utveksling av digital røntgeninformasjon (PACS/RIS) mellom sykehus i Norge, og med primærhelsetjenesten. Dette skal relateres til pågående arbeid med etablering av regionale og et nasjonalt helsenett.

Røntgen står for en stor del av investeringene i norsk helsevesen. Det er en rivende utvikling både teknisk med innføring av digital røntgen og PACS/RIS og ikke minst organisatorisk med nye måter for samhandling og måter å løse oppgaver på.

Paraplyprosjektet har avdekket at det haster med å komme i gang med nasjonale samordningstiltak både for å løse konkrete problemer mht samordning og sikkerhet og for å kunne sette i gang organisatoriske endringer slik at det norske helsevesenet får en gevinst av de investeringer som gjøres.

KITH vil anbefale at SHDir støtter et nasjonalt arbeid innen PACS hvor alle Helseforetakene blir involvert.. Arbeidet er omfattende og vil måtte gå over flere år og vil omfatte samarbeid og koordinering med mange aktører i helsevesenet inklusive sykehus/foretak, leverandører, departement/direktorat og involverte profesjoner.

Rapporten kan laset ned i sin helhet herfra (pdf-fil på 2,4Mb): Paraplyrapporten

 

Paraplyprosjektet ble avsluttet ved årsskifte 2002/2003 og er etterfulgt av Radiologprogramet og senere IHE.  Radiologprogrammet følger opp anbefalingene i Paraplyprosjektet og vil særlig ta for seg de følgende 2 forhold:

1. Informasjonsutveksling inklusive IHE og Sikkerhet

2. Organisasjonsutvikling og gevinstrealisering

KITH - Kompetansesentret for IT i Helse
Ønsker du flere opplysninger om FG4: Send en mail til:  roald.bergstrom@kith.no
Sist oppdatert: mai 10, 2005.