IHE
www.pacs.no finner du informasjon om PACS, RIS og digital røntgen. Send oss gjerne informasjon om ditt prosjekt eller annen informasjon som du mener andre bør ha nytte av

 

Startside

Nye IHE-sider finner du her!

PACS og digital røntgen
IHE
DICOM
Teknologi
Organisasjon og Gevinstrealisering
Temaer til PACS - konferansen
Telemedisin

AG00280_.GIF (4672 bytes)PACS-weben brukes hovedsakelig til konferanser og til diskusjoner. Du finner mer informasjon om PACS på KITH-weben på www.kith.no/pacs


IHE-Norge

IHE-sidene er nå flyttet over til den nye KITH-weben
 

Nye IHE-sider finnes her!

 

IHE-Norway ble etablert i 2003. Dersom du vil ha nærmere informasjon om IHE-Norge eller ønsker å bli satt på mailingliste for informasjon så send en mail til: thorill.antonsen@kith.no

 

Bakgrunnsinformasjon

Integrating the Healthcare Enterprise - European Project: 

Prosjektets hensikt er:

  • Bedre uvekslingen av informasjon mellom helseaktører ved å sørge for at produkter fra ulike leverandører kan utveksle informasjon seg imellom ved hjelp av standarder (HL7, DICOM). Prosjektet bidrar til:
  • Sikre konkurransemulighetene for Europeiske løsningsleverandører og Europeiske fabrikanter innenfor Helse og IT, spesielt for små- og mellomstore bedrifter (SMB).
  • Gjøre Europeiske leverandører oppmerksomme på det potensielle fortrinnet det ligger å velge intergrerte løsninger.
  • Sørge for at Europeiske leverandører kan få mulighet til å påvirke utviklingen av slike løsninger.

Prosessen går ut på å definere et teknisk rammeverk og standarder, utteste gjennom en ”connectathon” og demonstrasjon. Det enkelte land starter arbeidet med å adaptere et generelt teknisk rammeverk til konteksen. Connectathonen, som er en maratonuttesting som varer en uke, setter sammen de ulike produktene gjennom en serie av tester for å sikre interoperabiliteten mellom systemene. 

Nærmere informasjon finnes på:  www.ihe-europe.org samt i andre dokumenter på denne web-en

 

KITH - Kompetansesentret for IT i Helse
Ønsker du flere opplysninger om FG4: Send en mail til:  roald.bergstrom@kith.no
Sist oppdatert: mai 10, 2005.